PODZIĘKOWANIE

Powiększ obraz

Dyrekcja SPGZOZ w Bochni składa serdeczne wyrazy wdzięczności za wsparcie, okazaną pomoc i zaangażowanie w organizację Pikniku Zdrowotnego w Cikowicach.

Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do:

 1. Pana Marka BzdekaWójta Gminy Bochnia
 2. Pani Eweliny MakowskiejZastępcy Wójta Gminy Bochnia
 3. Pani Krystyny PałkowskiejRadnej Rady Gminy Bochnia
 4. Pracowników Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
 5. Dyrekcji i Pracowników Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
 6. Dyrekcji, Pracowników i Dzieci Gminnego Przedszkola w Cikowicach
 7. Rady Sołeckiej Cikowic
 8. Klubu Sportowego „Orzeł” Cikowice
 9. Fundacji DKMS
 10. Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego
 11. Punktu Pobrań DIAGNOSTYKA w Bochni
 12. Hurtowni artykułów dziecięcych i niemowlęcych KUBUŚ w Bochni
 13. Centrum Dietetycznego NATURHOUSE w Bochni.